Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Groen de crisis uit: de stem van de jongeren

Thema Voedsel vanuit een andere blik

Groen de crisis uit: de stem van de jongeren

De Jonge Klimaat Beweging (JKB), Youth for Climate (YFC) en Studenten voor Morgen (SvM) hebben binnen coalitie-Y meegedacht over het groene herstel van Nederland na de corona crisis. Ze zullen in deze sessie de beste en belangrijkste ideeën en initiatieven bespreken om straks duurzamer de crisis uit te komen dan hoe we erin gingen.

 

De oplossingen zijn voor alle generaties maar vergeten de jongeren en toekomstige generaties niet. Natuurlijk wordt ook de link met (hoger)onderwijs en hoe dit te verduurzamen gelegd. Het wordt een open gesprek met ruimte voor vragen en input van het publiek. 

 

 

Dinsdag  25 mei:  13:00 – 13:45

 

Spreker(s) volgen

 

Sprekers volgen later