Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Leren van de natuur 2.0

Thema Biomimicry

Leren van de natuur 2.0

Dat de natuur veel oplossingen heeft voor onze hedendaagse problemen is al redelijk bekend. Men kijkt dan goed naar de natuur om ons heen en destilleert daar oplossingen uit. In deze 2.0. sessie kijk je ook naar de processen die hebben geleid tot wat we nu om ons heen zien en of we eruit kunnen leren. Als we de processen (de algoritmen) kennen, kunnen we die ook doortrekken naar de toekomst.

Je wordt meegenomen in een reis vanaf de big bang tot nu toe. Een reis in de genetics ofwel in de leer der ontwikkelingen. Inzicht daarin levert meteen allerhande oplossingsmodellen voor duurzame ontwikkeling.

Maandag 25 mei:  10.00 – 10. 45

 

 

Spreker

Rob de Vrind

Rob de Vrind

Rob de Vrind is Duurzaamheidscoördinator MBO 

Lees meer over Rob