Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Leonieke Mevius
Leonieke Mevius

Leonieke Mevius

Leonieke Mevius startte in januari 2018 als Community Manager Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij SURF. Daarvoor was zij al zes jaar in dienst bij SURFsara, onder andere verantwoordelijk voor de interne automatisering en het nationale rekencluster.

Als Community Manager MVO is Leonieke verantwoordelijk voor het SURF MVO beleid en de uitvoering ervan. Daarnaast zal zij, vanuit de coöperatie, de samenwerking aangaan met SURF-leden, de overheid en het bedrijfsleven op het hele spectrum van het maatschappelijk verantwoorde ondernemen, maar met een focus op maatschappelijk verantwoord inkopen.
.