Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Robbert Hoeffnagel
Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel is werkzaam voor de stichting Green IT Amsterdam. Deze stichting bestaat inmiddels ruim 10 jaar en kent drie doelstellingen. De eerste is het verzamelen en distribueren van kennis om datacenters – met name in Amsterdam – duurzamer te maken. Ook richt de stichting zich op het vergroenen van ICT in het algemeen. Denk dan bijvoorbeeld aan het verminderen van het energieverbruik van ICT-apparatuur. De derde doelstelling is het helpen op gang krijgen van een circulaire economie rond datacenters en ICT – bijvoorbeeld door het terugdringen van eWaste. Samen met onze participanten organiseren wij rond deze thema’s Europese en Nederlandse onderzoeks- en innovatieprojecten.