Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  Victoria Snouck Hurgronje

Victoria Snouck Hurgronje

Victoria Westra-Snouck Hurgronje is Coördinator Duurzaamheid bij NHL Stenden, de hogeschool die dit jaar host is van de Groene Peper. Met haar ervaring in de hotelbranche, marketing, communicatie en aanbestedingen, zet zij zich sinds 2021 volledig in voor duurzaamheid binnen het hoger onderwijs. Als aanjager van duurzaamheidsbeweging de Green Wave, de samenwerking van studenten en medewerkers binnen NHL Stenden, stimuleert zij Green Thinking. Dit betekent dat elke stap, hoe klein ook, er één is richting een duurzamere wereld voor de volgende generatie. Van praktische recycle-oplossingen tot diepgaande onderzoeken en beleid maken. Victoria zorgt met haar aanstekelijke enthousiasme en mooie ideeën voor beweging richting een steeds duurzamere hogeschool.