Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Circulaire ICT en energie efficiëntie: is hergebruik van ICT slim?

Klimaat & Energie

Circulaire ICT en energie efficiëntie: is hergebruik van ICT slim?

Deze webinar bestaat uit twee sessies. Gegeven door Julie Chenadec en Marjolein Bot

Cedaci – hoe circulariteit de ‘environmental  footprint’ van datacenters kan verkleinen
Julie Chenadec

-This webinar is in English-
Data centres regularly replace large amounts of IT equipment that could be given a second life. As second-hand equipment, through refurbishment or through recycling of components or materials. Julie will explain how many rare metals are involved, how you can organize this form of reuse across multiple European countries and how the whole process around circularity could be organized if multiple European countries collaborate on it.

Datacenters vervangen regelmatig grote hoeveelheden IT-apparatuur die nog prima een 2e leven zou kunnen krijgen. Als 2e hands apparatuur, via refurbishment ofwel reparatie of via recycling van componenten of materialen. Julie zal uitleggen om hoeveel zeldzame metalen het gaat, hoe je deze vorm van hergebruik over meerdere Europese landen heen kunt organiseren en hoe het hele proces rondom circulariteit georganiseerd zou kunnen worden als meerdere Europese landen op it gebeid samenwerken.

LEAP – hoe power management en virtualisatie tot enorme energiebesparing in datacenters kan leiden
Marjolein Bot

– Deze webinar is in het Nederlands-
LEAP is een NL-project waaraan naast de Amsterdam Economic Board onder andere ook Green IT Amsterdam, NLdigital en het Ministerie van EZK via de RVO deelnemen. We hebben net de pilotfase van dit project afgesloten waarbij we in kaart hebben gebracht hoe IT-afdelingen en datacenters door middel van power management fors energie kunnen besparen. Marjolein zal de resultaten tot nu toe vertellen en aangeven hoe we de komende maanden verder gaan. Want de combi van power management en virtualisatie kan tientallen procenten aan energiebesparing opleveren. Uitdaging hierbij is echter: veel IT-professionals zijn opgeleid met het idee dat power management gevaarlijk is, want zorgt voor slechtere prestaties van de IT-servers en instabiliteit van de IT-systemen. Dat blijkt niet te kloppen maar ”old habits never die”. Er zal dus heel veel gecommuniceerd en geëvangeliseerd moeten gaan worden.

Dinsdag 26 mei:  10.00 – 11. 30

 

 

 

Spreker

Julie Chenadec

Julie Chenadec

Julie werkt als projectmanager bij GreenIT. 

Spreker

Marjolein Bot

Marjolein Bot

Marjolein Bot werkt als projectmanager bij Amsterdam Economic Board

Lees meer over Marjolein