Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Privacyverklaring

Privacyverklaring .

Groene Peper hecht belang aan de privacy van bezoekers van de website en is een initiatief van SURF. Als we je persoonsgegevens vragen, gaan we daar zorgvuldig mee om. We houden ons daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming. Hierover lees je alles in onze privacyverklaring.

 

Hoe gaan we om met je gegevens?

Als Groene Peper persoonsgegevens van je vraagt en verwerkt, dan staat je privacy voorop. Dat betekent onder andere dat:

  • we duidelijk vermelden voor welke doeleinden we je persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring.
  • we alleen de persoonsgegevens vragen die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
  • we je persoonsgegevens goed beveiligen, en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht je persoonsgegevens verwerken.
  • je je persoonsgegevens altijd kunt inzien, corrigeren of verwijderen.

 

Beveiligingsmaatregelen

We hebben onder andere de volgende veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen:

  • we maken gebruik van beveiligde verbindingen (HTTPS) om de veiligheid van datatransfers te waarborgen.

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

Als je je via onze website aanmeldt voor een evenement, vragen we de volgende persoonsgegevens:

voor- en achternaam (verplicht veld)

e-mailadres (verplicht veld)

organisatie waar je werkt (verplicht veld)

organisatiesector waarin je werkt

functie

Interesse/expertise-gebied

dieetvoorkeuren

eventuele overige informatie die je vrijwillig invult

Waarom vragen we deze gegevens?

We hebben je gegevens nodig om je aanmelding te verwerken (rechtsgrond verwerking: uitvoering overeenkomst). Daarnaast kunnen we op basis van deze gegevens (statistisch) onderzoek doen, om zo onze diensten te verbeteren (rechtsgrond verwerking: gerechtvaardigd belang Groene Peper).

 

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Groene Peper kan jouw gegevens tot uiterlijk 24 maanden na het evenement gebruiken voor het verrichten van onderzoek. Dit onderzoek is gericht op het verbeteren van de evenementen die we aan de doelgroep aanbieden. Voor dit onderzoek pseudonimiseert Groene Peper de gegevens, waardoor ze niet meer direct herleidbaar zijn naar personen. Hiervoor verwijdert Groene Peper je naam en e-mailadres. Na 24 maanden worden je gegevens volledig geanonimiseerd, waardoor ze, zowel direct als indirect, niet meer herleidbaar zijn. Groene Peper kan de geanonimiseerde gegevens dan uitsluitend nog gebruiken voor statistisch onderzoek.