Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

Image Alt

Geschiedenis

Wat je nog niet wist over Groene Peper

Groene Peper lanceerde haar eerste en tevens online editie samen met Van Hall Larenstein op maandag 25 t/m vrijdag 29 mei 2020.
De programmacommissie bestaat in 2024 uit: Studenten voor Morgen, ROC Amsterdam, Het Groene Brein, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Ministerie EZK en Ministerie OWC. Daarnaast neemt ieder jaar de contactpersoon(en) van de host actief plaats in de programmacommissie. Deze partijen bepalen het programma en samen met de eventmanager wordt er ieder jaar weer een Groene Peper georganiseerd.  Daarnaast ondersteunt SURF op de achtergrond met bijvoorbeeld hosten van de website. 

Voor Groene Peper
Voor Groene Peper heette dit event: De Nationale Dag voor Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs. Of snel: NDDHO. NDDHO bestond 5 jaar, maar zag het levenslicht al veel eerder, al in de jaren 90! Alleen dan in een andere vorm. Wist je namelijk dat de eerste Duurzaam Hoger Onderwijs dag plaatsvond op 8 december in 1998? Toen werd het georganiseerd door DHO (Duurzaam Hoger Onderwijs) en ging het om duurzaamheid in de breedste zin van het woord. DHO organiseerde het event t/m 2009. Waar DHO het event eerst alleen organiseerde, kwam daar in 2010 verandering in.

 

Gezamenlijk event

SURF, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) en DHO sloegen toen de handen ineen en organiseerden op 25 november 2010 het eerste Symposium Groene IT. Wegens groot succes werd het een jaarlijks terugkerend event. In 2014 kwam daar de uitreiking van de SustainaBul bij en in plaats van in januari verplaatste het event zich naar mei.

 

De eerste NDDHO

In de editie 2015 werd de programmacommissie uitgebreid met de bestuursleden van Studenten voor Morgen. Op deze wijze werd de organisatie ook vanuit studenten geborgd. Vanaf 2015 veranderde de naam van Symposium Groene IT & uitreiking SustainaBul naar de Nationale Dag voor Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs.

 

Hosts door de jaren heen

2023: NHL Stenden in Leeuwarden
2022: Hogeschool van Amsterdam
2021: Yuverta, mbo Tilburg (voorheen Helicon)
2020: Van Hall Larenstein, Velp
2019: Avans Hogeschool, Breda
2018: Technische Universiteit Eindhoven
2017: Vrije Universiteit Amsterdam
2016: Haagse Hogeschool, Den Haag