Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Locatie
Groene Peper 2022

Host .

Alle sessies zijn alleen Online te volgen. Hogeschool van Amsterdam is de host van 2022 waardoor de sessies op vrijdag 20 mei met een livestream vanuit Amsterdam te volgen zijn.

Hogeschool van Amsterdam

Bij de Hogeschool van Amsterdam helpen we graag om de wereld duurzamer te maken. Duurzaamheid staat dan ook nadrukkelijk centraal bij alles wat we doen.  En dat geldt ook voor de thema’s diversiteit & inclusie en digitalisering. Logisch dan ook dat we ons voor de waardenoriëntatie verbinden aan de 17 Sustainable Development Goals ( SDG’s) van de Verenigde Naties.

Als het gaat om duurzaamheid maken alle HvA-studenten kennis met opleidingsspecifieke aspecten van duurzaamheid en als ze dat willen kunnen ze zich verder verdiepen in duurzaamheid, bijvoorbeeld extracurriculair of via het minorenaanbod. Duurzaamheid is verweven in het onderzoek van de HvA en lectoraten bieden studenten de kans om onderzoek te doen naar thema’s zoals circulaire transitie, energietransitie en klimaatbestendigheid.

Duurzaamheidsambities

We worden in onze duurzaamheidsambities scherp gehouden door onze Professor of Practice, Kate Raworth. Uitgangspunt in haar werk is dat economieën, eenmaal tot bloei gekomen, hun begrenzing moeten kennen tussen een ecologisch plafond en een sociaal fundament. Zij helpt de HvA verder met onderwijsvernieuwingen op het gebied van circulaire economie en business, en gedeelde waarde(n).  Kate Raworth  is tevens critical friend van het Centre for Economic Transformation.  Dit centrum moet een plek worden waar studenten, docenten en onderzoekers, samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties in  de regio Amsterdam, kennis ontwikkelen op basis van de uitgangspunten van haar werk.

Green Office

Bij de Green Office van de HvA is iedereen welkom die zich inzet voor een duurzame en inclusieve hogeschool. Studenten en medewerkers van de HvA werken hier samen aan concrete acties met impact.  Ze maken duurzame initiatieven binnen de HvA zichtbaar, organiseren events waaronder de Green Office Game Changers Awards en de Global Goals Jam, voeren campagne en lobbyen voor duurzamer en inclusiever beleid en onderwijs.

Zo verbindt de HvA  studenten, medewerkers en externe partners, om samen vorm te geven aan de wereld van morgen.

*let op, de exacte locatie binnen de Hogeschool van Amsterdam wordt later bekend gemaakt.

Hogeschool van Amsterdam host Groene Peper 2022