Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Keynote: Reint Jan Renes

Keynote: Reint Jan Renes

Vrijdag 20 mei: 10.15 – 11.15 

De klimaatspagaat: ergens bewust van zijn en er naar handelen zijn twee verschillende dingen

Het gaat niet goed met het klimaat, weten we al vijftig jaar. Waarom doen we er zo weinig aan? Er is een opmerkelijke discrepantie tussen enerzijds de ernst van de wereldwijde gevolgen van klimaatverandering die langzamerhand door iedereen onderkend wordt en anderzijds een gebrek aan concreet handelen door burgers en bedrijven om de dreiging adequaat af te wenden.

In zijn keynote bespreekt gedragswetenschapper Reint Jan Renes hoe het kan dat mensen niet massaal in actie komen om de klimaatramp af te wenden, hoe het mogelijk is dat de meeste mensen weten dat de aarde opwarmt, maar dit niet relateren aan de keuzes die ze zelf dagelijks maken en waarom er een kloof is tussen weten wat gaande is en de motivatie om er ook iets aan te. In zijn verhaal zal Reint Jan ook ingaan op wat nodig is om iedereen in actie te krijgen en hoe we misschien – nog net op tijd – tot radicale gedragsverandering kunnen komen.

 

 

[/vc_column][/vc_row]

Sprekers

Reint Jan Renes

Reint Jan Renes

Reint Jan is lector Psychologie voor een Duurzame Stad