Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Minder energie, meer op maat

Thema: Digitale transitie van energie & klimaat

Minder energie, meer op maat

Woensdag  26 mei:  16:00 – 16:45 

Bij Van Beek zien ze dat het energiegebruik van vele (hoger)onderwijsinstellingen afgelopen jaar na een significante daling in april-mei 2020, weer terug is op het oude niveau en in veel gevallen (door extra ventilatie) zelfs is gestegen. En dat terwijl er veel minder mensen (werknemers en studenten) zijn geweest!

We kunnen en moeten dit oplossen door beter te monitoren én te acteren op onnodige overschrijdingen, maar ook door veel beter op maat te klimatiseren. Er zijn verschillende oplossingen die kunnen helpen bij het verminderen van dit energieverbruik, deze zullen aan de hand van echte casussen uit het onderwijs besproken worden.

 

Spreker

michiel van der wal

Michiel van der Wal

Michiel is Projectleider en Energie-adviseur