Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  Floris Boogaard

Floris Boogaard

Floris Boogaard doet met zijn lectoraat Ruimtelijke Transformaties – Water onderzoek naar de effecten van het veranderende klimaat in het stedelijk gebied. Samen met het onderwijs, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid ontwikkelt hij maatregelen om de gebouwde omgeving aan te passen (adaptatie) aan de effecten van klimaatverandering en menselijk handelen.
De grootste opgave voor een klimaatbestendige toekomst is een leefomgeving zonder droogte, hittestress en wateroverlast. Dit vraagt om optimaal en innovatief gebruik van de openbare ruimte en bestaande infrastructuur. Het lectoraat onderzoekt de kosten en baten van klimaatadaptatie met ontwikkelde (inter)nationale citizen science tools als climatescan.org en climatecafe.nl.
Bij de internationale Climatecafes heeft Floris als visie vooral het empirisch leren: hij wil de nieuwe ontwerpende ingenieurs een hoog gehalte aan ‘learning by doing’ meegeven. Dit resulteert in concrete innovatieve internationale onderzoeksproducten en projecten. Het lectoraat is betrokken bij (monitoring van) kosteneffectief ontwerp, aanleg en beheer van klimaatadaptieve maatregelen, zoals het implementeren van water en groen en vergaande klimaatadaptatie als drijvend bouwen. Behalve als lector werkt Floris ook als onderzoeker bij het Global Center on Adaptation en Deltares.

All Sessions By Floris Boogaard

Duurzame Lector van het Jaar
25 mei 2021 19:00-20:00
Online