Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Judith ten Hagen

Judith ten Hagen

Judith ten Hagen is werkzaam als docent-onderzoeker bij de bachelor en master pedagogiek van de HvA. Bij de bachelor pedagogiek is ze als ontwikkelaar en lid van de afstudeercommissie betrokken bij het nieuwe afstuderen, een online project waarin de docent een groepje studenten coacht en het initiatief bij de studenten wordt gestimuleerd.  Bij de master is ze docent onderzoeksmethoden en begeleidt ze studenten in de afstudeerfase.

Ze is initiatiefnemer van het 24/7 bereikbare online afstudeercafé voor een diverse groep bachelor en master studenten, een online traject met fysieke aanvullingen waarbij ernaar wordt gestreefd studenten zelf een mix te laten kiezen die past bij hun persoonlijk leven. In dat kader heeft zij voor Urban education een onderzoek uitgevoerd naar de succesfactoren van een dergelijke online leer-ontmoetingsruimte.

De resultaten waren positief: studenten kregen online contact, deden digitale vaardigheden op en deelden online ervaringen en kennis. Het is van belang om dit concept ook te onderzoeken in andere contexten. Het onderzoek krijgt op dit moment een vervolg via een Comenius beurs.