Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Duurzame digitale infrastructuur als innovatiemotor van Nederland

Duurzame digitale infrastructuur als innovatiemotor van Nederland

Woensdag  26 mei:  13:00 – 13:45

De voortgaande digitalisering van onze samenleving betekent dat steeds meer gegevens worden gegenereerd, verzonden en opgeslagen. Daarom is digitalisering één van de beleidsspeerpunten van de EU en onderdeel van de ‘Twin Transition’: voor het halen van klimaatdoelen is verdergaande digitalisering nodig. De verwachte groei van het gebruik van data is het twintigvoudige in 2030 (ten opzichte van 2019). 

Het LEAP-programma werkt aan een ketenbreed en resultaatgericht ecosysteem gefocust op het toepasbaar maken van duurzame technologische innovaties op het gebied van ICT, waarin overheid, kennisinstellingen en bedrijven intensief samenwerken in R&D-projecten, projectmatige praktijktoepassingen en kennisontwikkeling en -deling in Nederland en Europa. Tijdens deze sessie passeert een aantal innovaties en onderzoeken de revue en worden hulpvragen gesteld worden aan het publiek.

 

Spreker(s) volgen