Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Keynote Matthijs Schouten

Keynote Matthijs Schouten

Vrijdag 10.00 – 10.45

LEREN VAN DE NATUUR

Darwin’s evolutietheorie is in brede kring lang geïnterpreteerd vanuit het perspectief van concurrentie waarbij het begrip Survival of the fittest werd gezien als het overleven van de sterkste.

In recente tijd wordt de theorie meer en meer geduid vanuit het perspectief van samenwerking, verbinding en wederkerigheid.
Wat we van de natuur leren wordt sterk bepaald door de bril waarmee we naar de natuur kijken. We zien wat we willen zien.

In ons Westers wereldbeeld hebben we lang een scherpe scheiding tussen mens en natuur aangebracht. We hebben vooral benadrukt waarin de mens van de natuur verschilt. Dat heeft grote invloed gehad op de wijze waarop we met de natuur zijn omgegaan. We zijn haar gaan zien als gebruiksobject en hebben haar uitgeput.

De grote crises van onze tijd – de ecologische crisis, de klimaatcrisis, de Corona-crisis – vereisen van ons stil te staan bij de vraag: wie denken we dat we zijn op deze aarde? We zullen onze positie ten opzichte van de natuur moeten herwaarderen. Van daaruit kunnen we nieuwe inzichten opdoen.

 

 

 

 

Spreker

Matthijs Schouten

Matthijs Schouten

Matthijs is ecoloog en filosoof.