Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Recycle Limburg, Zuyd Hogeschool

Recycle Limburg, Zuyd Hogeschool

 

Donderdag  19 mei:  11:00 – 11:45

(re)CYCLE LIMBURG is een serie ontwerp-workshops m.b.t. de revitalisatie van de openbare ruimte i.r.t. maatschappelijke opgaven in specifieke wijken in Limburg. In de afgelopen 6 jaar heeft (re)CYCLE LIMBURG zich gericht op wijken in Kerkade West, Maastricht en Heerlen.

Tijdens deze ontwerpworkshops van een week richtten studenten zich de afgelopen jaren onder meer op revitalisatie van een winkelstraat met leegstand, diverse woonwijken met sociale problematiek en lage kwaliteit van de leefomgeving en het samenbrengen van verschillende doelgroepen. Studenten van verschillende disciplines en verschillende (internationale) kennisinstellingen werken tijdens de workshop samen met lokale gemeenschappen en stakeholders om hiervoor ontwerpen/scenario’s/interventies te ontwikkelen.

 

Deze design workshop sluit aan bij diverse onderwijs- en onderzoeksprojecten van het lectoraat Smart Urban Redesign (SURD). Van 15-19 november 2021 heeft de 6e editie van (re)CYCLE LIMBURG plaats gevonden, op locatie in de wijk GMS in Heerlen. Deze editie van de workshop was onderdeel van de SURD onderwijs- en onderzoeksprojecten City Deal Kennis Maken > Limburg en WOOW.

Ondanks coronabeperkingen hebben 25 studenten van 14 verschillende nationaliteiten en kennisinstellingen aan deze workshop kunnen deelnemen. Deze editie van de workshop is georganiseerd in samenwerking met de gemeente Heerlen, Wonen Limburg en de lokale gemeenschap, die ook actief hebben bijgedragen/deelgenomen aan de workshop. Studenten hebben tijdens deze ontwerp workshop voor specifieke locaties binnen de wijk GMS in Heerlen duurzame ontwerpen gemaakt, met specifieke focus op 2 thema’s;

  • Culture and identity
  • Circular and playful city

Tijdens de laatste middag van de workshop zijn de ontwerp resultaten gepresenteerd aan de partners en de lokale gemeenschap. Hierbij zijn 2 winnende ontwerpen geselecteerd die door studenten worden doorontwikkeld. De gezamenlijke ambitie hierbij is om in september 2022 enkele (tijdelijke) ontwerpen/interventies te realiseren. Tijdens de groene peper presenteren we deze aanpak met ontwerp workshops op een visuele manier vanuit diverse perspectieven (studenten, docent/onderzoekers, bewoners, gemeente Heerlen, woningcorporatie WonenLimburg).

Het doel is om de opgedane kennis en ervaringen m.b.t. ontwerp en innovatie voor vitale, inclusieve en toekomstbestendige wijken te delen. Hieronder zijn enkele afbeeldingen bij de ontwerpen uit de workshop (re)CYCLE LIMBURG 6 gegeven, die in de presentatie nader zullen worden toegelicht.

 

 

 

 

Spreker

 

Nurhan Abujidi

Nurhan Abujidi is Associate Professor at Zuyd University of Applied Sciences (Lector), where she is the Head of the Smart Urban Redesign research centre.

 

 

Herwin Sap

Herwin is Senior docent/onderzoeker