Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Annika Morrice

Annika Morrice

Annika Morrice werkte 9 jaar in het MBO-onderwijs bij de opleiding Event Producer en als examen coördinator, toen ze besloot om projectleider duurzaamheid binnen haar college te worden. Een project wat door de COVID pandemie werd bemoeilijkt. Door een gedreven van team van duurzaamheidscoaches om zich heen te bouwen en het opstarten van een Green Office (GROF-Zuid) begon er echter meer te bewegen binnen het college.

Inmiddels is ze ook coach van de Green Office ROCvAF. Bij de GO ROCvAF helpt ze haar MBO-stagiairs en WO-stagiair bij het ontwikkelen van organisatie brede bewustwordingscampagnes, organiseren van lessen of evenementen en helpt hen te netwerken binnen de organisatie.

Daarnaast is ze een aanjager van een steeds actiever netwerk van roergangers, ambassadeurs en experts die in de organisatie elkaar steeds makkelijker vinden en aanvullen. Haar doel is om bij elk college een green office te vormen en duurzaamheid in het mbo-onderwijs te verankeren. Daarnaast houdt ze zich bezig met duurzame samenwerkingen smeden met de green offices binnen het MRA.