Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Bram Hoonhout

Bram Hoonhout

Bram Hoonhout werkte vijf jaar als universitair docent bij de opleiding Geschiedenis aan de Universiteit Leiden, voordat hij als coördinator van het Honours College aan de slag ging bij het Honours College aldaar. In 2019 ontving hij een Comenius Seniorbeurs voor het project ‘Designing Your Life’, waarin hij onderwijs ontwikkelt en geeft om studenten met meer vertrouwen hun toekomst tegemoet te laten gaan. De module ‘Designing Your Career as a Climate Change Maker’ is een spin-off hiervan, waarin hij studenten helpt zich voor te bereiden op een carrière in duurzaamheid.

Website