Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Claudia Tempels

Claudia Tempels

Claudia Tempels is programmamanager voor de onderzoekslijn ‘opleiden voor de energietransitie’ binnen het lectoraat Energietransitie aan de hogeschool Windesheim te Zwolle. Zij is sinds 1998 werkzaam in het hoger onderwijs en richt zich binnen diverse rollen op de kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs. Twee jaar geleden heeft Claudia als seniorfellow een Comeniusbeurs ontvangen voor het EBBE project; in dit project wordt, samen met docenten en studenten, gewerkt aan het ontwerpen van energietransitie-inclusieve curricula voor alle techniekopleidingen van Windesheim. Het belangrijkste doel is om alle studenten Energietransitie Bewust en Bekwaam (EBBE) op te leiden.

Naast haar werkzaamheden binnen het lectoraat Energietransitie is Claudia voorzitter van de centrale medezeggenschapsraad van Windesheim. Ook in deze rol zet zij zich in, samen met studenten en medewerkers, voor het verduurzamen van de hogeschool als geheel.