Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Emeritus Prof. Dr. Jan Terlouw

Emeritus Prof. Dr. Jan Terlouw

*English below

Jan Cornelis Terlouw (15 november 1931) studeerde wis- en natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Daarna werkte hij als natuurkundige in het FOM-instituut voor plasmafysica Rijnhuizen, het MIT in de Verenigde Staten en bij de Technische Hogeschool in Stockholm. Hij promoveerde in 1964 in Utrecht op een onderwerp op het gebied van kernfusie. Na het vervullen van zijn dienstplicht en dertien jaar wetenschappelijk onderzoek, besloot hij dat hij een andere weg wilde inslaan. In 1970 debuteerde hij als schrijver en ontving veel onderscheidingen, zoals in 1973 de Oostenrijkse Staatsprijs voor Jeugdliteratuur voor Koning van Katoren en de Gouden Griffel voor Oorlogswinter. In 1982 Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau en in 1990 de prijs van de Nederlandse Kinderjury voor De Kunstrijder. Terlouw schreef niet alleen jeugdboeken, maar ook politieke non-fictie en thrillers.

 

In 1970 werd hij actief als D’66- gemeenteraadslid in Utrecht. In 1971 werd hij lid van de Tweede Kamer en twee jaar later fractievoorzitter. Terlouw werd minister van Economische Zaken en vicepremier in de kabinetten Van Agt I en II.

 

In 1983 werd hij secretaris-generaal van de Conferentie van Europese Ministers voor Transport in Parijs. Acht jaar later werd hij benoemd tot commissaris van de Koningin in Gelderland. Eind 1996 ging hij met pensioen. Daarna heeft Terlouw tal van functies vervuld op het gebied van energie, industriële innovatie, binnenvaart en waterbeheer. Hij heeft ook gasthoogleraarschappen bekleed aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Tilburg. Van 1999 tot 2003 was hij senator in de Eerste Kamer. Daarnaast is Terlouw actief voorvechter van mensen- en dierenrechten en boven alles klimaatactivist.

Sinds 2020 is hij de levenspartner van Annette Nobuntu Mul.

 

Emeritus Prof. Dr. Jan Terlouw

Jan Cornelis Terlouw (November 15, 1931) studied mathematics and physics at Utrecht University. He then worked as a physicist at the FOM Institute for Plasma Physics Rijnhuizen, MIT in the United States and at the Stockholm University of Technology. He received his PhD in Utrecht in 1964 on a topic in the field of nuclear fusion. After completing his military service and thirteen years of scientific research, he decided he wanted to take a different path. In 1970 he made his debut as a writer and received many awards, including in 1973 the Austrian State Prize for Youth Literature for King of Katoren and the Golden Grail for War Winter. In 1982 Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau and in 1990 the prize of the Dutch Children’s Jury for ‘De Kunstrijder’. Terlouw wrote not only children’s books, but also political non-fiction and thrillers.

In 1970, he became active as a D’66 city councilor in Utrecht. In 1971 he became a member of the House of Representatives and two years later chairman of the political group. Terlouw became Minister of Economic Affairs and Deputy Prime Minister in the Van Agt I and II cabinets.

In 1983, he became secretary general of the Conference of European Ministers of Transport in Paris. Eight years later he was appointed commissioner of the Queen in Gelderland. He retired at the end of 1996. Thereafter, Terlouw held numerous positions in the fields of energy, industrial innovation, inland navigation and water management. He also held visiting professorships at the University of Amsterdam and the University of Tilburg. From 1999 to 2003, he was a senator in the Senate. In addition, Terlouw is an active advocate for human and animal rights and, above all, a climate activist