Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Erwin Niedeveld

Erwin Niedeveld

Erwin is een vrijdenker en doener met een grote passie voor ‘leren van het nieuwe’, ‘ontwikkelen door innovatie’ en ‘realiseren van impact’. Vanuit zijn fascinatie voor gedrag en gedragsverandering, complexe uitdagingen en wicked problems, leert en helpt hij mensen vanuit verschillende disciplines integraal samenwerken, zodat niet de systeemwereld, maar onze dagelijkse leefwereld centraal staat.

Als transitiekundige, innovatiestrateeg en -coach met een sociaalpedagogische, onderwijskundige en bestuurskundige achtergrond bouwt hij aan een lerende en innovatieve samenleving. Dit doe hij door mensen te leren vanuit hun passie en skills global issues aan te pakken en het lokale oplossingen co-creëren, die de balans van onze ecologie weten te herstellen en respecteren.

Hierbij verbindt hij strategie aan pragmatiek, wat resulteert in leer- en innovatie omgevingen (fieldlabs, satelietlabs, skillslabs, living labs en leergemeenschappen) waar integraal wordt geleerd en ge-innoveert. In zijn handelen staat de wereldwijde agenda van de Sustainable Development Goals en de waarden van fysieke, sociale en mentale duurzaamheid centraal. Erwin was directeur beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, hij is bestuurder bij verschillende maatschappelijke initiatieven, eigenaar van LeAD GLocal en lid van Coöperatie DOON.