Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Giuseppe van der Helm
Giuseppe van der Helm

Giuseppe van der Helm

Giuseppe van der Helm is directeur van de Coöperatie Leren voor Morgen, een groep van 150 samenwerkende organisaties die zich inzetten voor leren voor duurzame ontwikkeling. Dit doen ze binnen én buiten het onderwijssysteem, van peuter tot professional. Met elkaar vormen ze de landelijke alliantie voor SDG 4 – kwaliteitsonderwijs voor duurzame ontwikkeling.

Na 17 jaar in het bedrijfsleven, waarvan 8 jaar in leidinggevende functies, heeft Giuseppe een studie theologie opgepakt en is les gaan geven in zingeving en levensbeschouwing. Vervolgens heeft hij vele jaren als directeur van de VBDO aandacht gevraagd voor duurzaam beleggen en duurzaam ondernemen. Giuseppe is ook voorzitter van het IMVO-convenant voor de goudsector en van enkele besturen en adviesraden in de maatschappelijke sector.