Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Jetske de Boer

Jetske de Boer

Jetske de Boer doet al ruim 20 jaar onderzoek aan insecten, van muggen tot sluipwespen en roofmijten. Sinds 2020 doet ze dat als lector Ecologisch Wijs: Insecten & Maatschappij bij Aeres Hogeschool Wageningen en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Met het lectoraat wil Jetske een brug slaan tussen ecologie en educatie, belangrijk in een wereld waarin de natuur onder druk staat en onze afstand tot natuur letterlijk steeds groter wordt. Binnen het lectoraat doet Jetske onderzoek aan o.a. de relatie tussen biodiversiteit en plaaginsecten, effectieve biologische

bestrijding van wolluizen, en aan de inrichting van stadsgroen voor het versterken van insectenpopulaties en het vergroten van sociale cohesie. Een van de speerpunten van het lectoraat is herstel van biodiversiteit met als doel kennis over en bewustzijn van biodiversiteit te versterken in beroepsgericht onderwijs.