Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Klaas Jan Noorman

Klaas Jan Noorman

Klaas Jan houdt zich zijn hele werkzame leven al bezig met duurzaamheidsvragen. Hij haalt zijn energie uit de overtuiging dat duurzame ontwikkeling om systeemveranderingen vraagt, om een samenhangede aanpak van de inhoudelijke, sociale en economische kant. Verandering is mensenwerk, dat begint bij bezieling. Onderwijs en kennisontwikkeling horen bij dat mensenwerk. De vraagstukken van deze tijd vragen om nieuwe skills en competenties, niet alleen van jonge professionals maar ook van reeds werkende professionals. We zullen voortdurend moeten blijven leren om samen te werken aan een volhoudbare toekomst. De Greenwise campus biedt een stimulerende omgeving om dat met elkaar te doen.