Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  Marcel Kuiten

Marcel Kuiten

Marcel Kuiten is werkzaam bij Rijn IJssel te Arnhem als Head of International Office. Binnen deze functie is hij verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op het gebied van Internationalisering en interculturele competenties. Daarbij werkt men aan een duurzame manier van internationalisering d.m.v. bewust reizen, green travel en het aangaan van duurzame samenwerkingsrelaties met het buitenland. Ook ligt de focus erg op het opdoen van interculturele competenties in de eigen omgeving (I@H).

Hij is bestuurslid van The Dutch Alliance (TDA) een samenwerking tussen 7 ROC’s waarbinnen kennisdeling, netwerk- en samenwerkingsopbouw centraal staat. Recent hebben ze 2 studiereizen met als thema de SDG’s georganiseerd voor medewerkers van deze organisaties.

Vanuit Nuffic is hij betrokken bij diverse werkgroepen en lid van het Vocational Education and Training (VET) ambassadeurs team. Ook is hij eTwinning ambassadeur waardoor hij scholen ondersteunt in het starten van eTwinning projecten.

Website