Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Marije Klomp

Marije Klomp

Marije Klomp is programmadirecteur duurzaamheid bij de Radboud Universiteit en onlangs uitgeroepen tot MVO-manager van het jaar. Ze heeft zo’n 15 jaar ervaring in het werken aan duurzaamheid in organisaties. Haar missie is dat iedereen vanuit z’n eigen vakgebied kan bijdragen aan de duurzame omslag en dat daarvoor dus elke student en professional voldoende ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden moet krijgen. Tevens is ze gepromoveerd op het onderwerp ‘Gezelschapsvorming in het duurzaamheidswerk’ waarin ze fellowships voorstelt als manier om om te gaan met de complexiteit van het duurzaamheidswerk.