Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  Pauline Drost

Pauline Drost

Een leven in evolutie: van levensmiddelen productie technologie en kwaliteit naar systeem transitie en klimaat. Mijn groei hierin is gebaseerd op nieuwsgierigheid: hoe is de relatie tussen mens, techniek en voeding duurzaam vorm te geven zonder afval in lucht, water en grond?